İNSAN KAYNAKLARI

İşini severek yapanlar marka olur.

Seçme ve Yerleştirme

Bütün seçme ve yerleştirme prosedürlerimiz, muhtemel adayları yetkinliklerine, bilgilerine, yeteneklerine göre değerlendirerek eşit fırsat tanıma ilkesini gösterecek şekilde düzenleniyor. Şirketimizde oluşan açık pozisyonlar önce şirket içerisinde değerlendiriliyor. Doğru işe doğru kişiler ilkesinden yola çıkarak mülakatlarımız yetkinlik bazlı yapılıyor, pozisyonun gerektirdiği duruma göre adaylara kişilik testleri, yetkinlik değerlendirme ve beceri sınavları da uygulanabiliyor. Görüşme ve sınavlar neticesinde olumlu olarak değerlendirilen adayların, daha önce çalışmış olduğu yöneticisinden referans araştırması yapılıyor. Tüm değerlendirmeleri olumlu olan adaylara iş teklifi yapılıyor, başvurulara bilgi veriliyor.

Staj Başvuruları

Lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanakları ile öğrencileri iş hayatına hazırlayarak gelişimlerine destek veriyoruz.

Meslek Lisesi Stajları

İlgili okul müdürlükleri aracılığıyla mayıs, haziran, temmuz ayları içerisinde staj başvurularını alıyoruz. Öğrenciler stajlarını okul dönemi olan Eylül - Haziran ayları içinde yapıyor.

Üniversite Stajları

Üniversite staj başvurularını her sene açıklanan tarihler arasında ik@kigili.com.tr’ ye iletilen özgeçmişler ile alıyoruz. Stajlar bölüm taleplerine göre haziran - eylül ayları içinde 4 - 6 hafta olarak gerçekleştiriliyor. Başvurular ön seçim kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek, ihtiyaç duyulması halinde stajyer adaylarının mülakata tabi tutulmasıyla neticelendiriliyor.

Eğitim ve Oryantasyon

Yöneticilerimizi kendi kaynaklarımız içerisinden yetiştiren bir kurumuz, bu sebeple çalışanlarımızın eğitimine büyük önem veriyoruz.

Online Eğitimler – Kiğılı Eğitim Akademisi

Kiğılı Eğitim Akademisi, iş arkadaşlarımıza özel hazırlanmış bir eğitim platformu. Online yapısıyla aynı anda tüm çalışanlarımıza eşit eğitim imkanı sunulmasının yanı sıra, sosyal platform olarak da kullanılıyor. Akademi, tüm çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel yetkinliklerini zenginleştirmelerini sağlayan temel kaynağımız olmayı sürdürüyor.

Oryantasyon Eğitimi

Kiğılı’da yeni göreve başlayan çalışanımıza şirket ile ilgili genel bilgiler verdiğimiz, çalışacağı bölümün ve iş ilişkisi içinde olacağı bölümlerin tanıtımının yapıldığı kısa süreli bir programdır.

İş Başı Eğitimi

Kiğılı’da yeni göreve başlayan ya da görev değişikliği yapılan çalışanımıza ilk yöneticisi tarafından işe girdiği ilk hafta içerisinde işini yapabilmesi için gerekli temel bilgilerin verildiği eğitimdir.

Mesleki Eğitimler

Çalışanlarımızın sorumlu olduğu iş ile ilgili bilgi ve becerisini arttırmaya yönelik eğitimlerdir.

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Şirket hedefleri doğrultusunda çalışanlarımızın kişisel becerilerini ve yetkinlikleri geliştirmeye yönelik eğitimlerdir.

Kariyer Planlama

Kiğılı olarak, tüm çalışanlarımıza farklı kariyer imkanları sunuyoruz. Her seviyeden işe alınan çalışanlarımızın kariyer gelişimi, üst düzey yöneticilik pozisyonlarına kadar uzanıyor.  Kariyer Planlama sürecimiz boyunca, potansiyeli olan çalışanların keşfedilmesi, gerekli mesleki bilgi, beceri ve gelişim imkanlarının verilmesi, daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmasını sağlıyoruz.

Kariyer gelişimleri doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre, şirket içi ve şirket dışı eğitimler verilerek şirket içi rotasyon imkanları sağlanıyor. Organizasyonel gelişim ve kişisel gelişim palalel olacak şekilde yeni deneyimler edinilmesine imkan tanıyoruz.

Performans ve Ücret Yönetimi

Performans yönetim sistemi ile amacımız, şirkette mükemmel performansı yakalamak ve çalışanların performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde değerlendirerek yönetmektir. Her yıl sonunda genel bir performans değerlendirilmesi yapılmaktadır. Yıl sonunda yapılan değerlendirmede, bir sonraki yılın hedefleri belirlenir. Değerlendirme içerikler yetkinlik gereklilikleri çerçevesinde farklılaşır. Bu değerlendirmelerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları saptanıp, kariyer planlaması yapılır.

Ücret yönetiminin temeli, çalışanların yetkinlikleri, performansları ve pozisyonun piyasa değeri göz önüne alınarak ücretlerin belirlenmesine dayanır. Şirketimizde pozisyon bazında önceden belirlenmiş ücret skalası bulunmaktadır. Bu skalaya göre gerek işe alımlar, gerekse de terfiler değerlendirilmektedir. Başarılı performansın ödüllendirilmesi ana ilkedir.