{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

için Kiğılı Önerileri

  ÇEVRİMİÇİ İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

   

  Veri Sorumlusu:

   

  Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi

   

  Aeropark Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11/B 34912 - Kurtköy - Pendik/İstanbul

   

  İşbu Aydınlatma Metni, Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi (“Kiğılı”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunduğumuz hizmetler sırasında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları https://www.kigili.com/ adresinde yer almaktadır.

   

  A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Şirketimiz tarafından, ilgili kişilerin B bendinde yer verilen kişisel verileri WhatsApp üzerinden elde edilmektedir.

  Kişisel veriler Şirketimiz tarafından aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

  Hukuki Sebep

  Veri Kategorileri

  KVKK madde 5 fıkra 1 - Açık rıza

  Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Müşteri İşlem

  KVKK madde 5 fıkra 2 c bendi - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

  Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Müşteri İşlem

  KVKK madde 5 fıkra 2 e bendi - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

  Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Müşteri İşlem

   

  B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

  İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

   

  İşleme Amacı

  Veri Kategorileri

  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Müşteri İşlem

  Talep / Şikayetlerin Takibi

  Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Müşteri İşlem

  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Müşteri İşlem

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Müşteri İşlem

  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Müşteri İşlem

  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Müşteri İşlem

   

   C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

   Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

   Üçüncü Taraf

   Veri Kategorileri

   Aktarım Amacı

   WhatsApp

   Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Müşteri İşlem

   İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

    

   D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

   Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

   • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Aeropark Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11/B 34912 - Kurtköy - Pendik/İstanbul adresine göndererek,
   • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi’ne Aeropark Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11/B 34912 - Kurtköy - Pendik/İstanbul adresinden şahsen başvurarak,
   • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@kigili.com.tr adresine e-posta gönderilerek,
   • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle 0562003566100015@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,
   • Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi sisteminde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla kvkk@kigili.com.tr e-posta gönderilerek,

   Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.


   Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

   İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

   Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

   Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

   Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir. 

   WhatsApp Açık Rıza Metni  
    
   Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi ile WhatsApp uygulaması aracılığıyla iletişime geçmem halinde tarafıma iletilmiş olan Çevrimiçi İletişim Aydınlatma Metni'nde yer alan amaçlarla müşteri ilişkilerinin yürütülmesi kapsamında işlenen kişisel veriler hakkında bilgilendirildim.
    
   Kişisel verilerimin, WhatsApp uygulamasının sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle yurt dışına aktarılmasına,
    

   İZİN VERİYORUM

   İZİN VERMİYORUM