{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

için Kiğılı Önerileri

  İZİNLİ KULLANICI VERİ TABANI KAYIT VE ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAY METNİ

  İşbu İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti Onay/Açık Rıza Metnini kabul ederek, Aeropark Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11/B 34912 - Kurtköy - Pendik/İstanbul adresinde mukim Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi ile paylaşmış olduğunuz e-posta adresinize, telefon numaranıza ve diğer elektronik uygulamalara pazarlama araçlarının kullanılması veya bilgilendirme gibi amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli elektronik ticari ileti gönderilmesini, paylaştığınız bilgilerin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve paylaşılmasını ilgili mevzuattan doğan haklarınız saklı kalmak kaydıyla kabul etmiş bulunmaktasınız.

   

  İşbu açık rızanıza istinaden Şirketimizle paylaşmış olduğunuz veriler Kiğılı Giyim Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verileri Koruma Politikası’nda ve Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak açıklandığı şekilde işbu onay metninde taahhüt edilen kapsamda kullanılacaktır.

   

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca; onayın/açık rızanın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona ermesi tarihinden itibaren, herhangi bir hukuki ihtilafın vuku bulması halleri hariç olmak üzere Şirketimiz Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklanacaktır. İşbu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirketlerimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.


  İşbu onayınızı/açık rızanızı geri almak ve size pazarlama araçlarının kullanılması veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz size gönderilen iletilerde yer alan çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İzinli veri tabanından çıkış işleminiz Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeleri sona erdirmeyecektir. Onay vermemeniz ve çıkmanız halinde de Şirketimizden hizmet almanız mümkündür.